Pillow cover embroidered with old Armenian rug ornament Memling

21000 ֌

In stock

1-1-4-3.21-1-4-3.21-1-4-4.31-1-4-4.31-1-4-4.21-1-4-4.21-1-4-4.11-1-4-4.11-1-4-6.11-1-4-6.11-1-4-1.21-1-4-1.21-1-4-1.31-1-4-1.31-1-4-2.11-1-4-2.11-1-4-2.21-1-4-2.21-1-4-7.21-1-4-7.21-1-4-7.11-1-4-7.11-1-4-6.31-1-4-6.31-1-4-6.21-1-4-6.21-1-4-9.31-1-4-9.31-1-4-8.11-1-4-8.11-1-4-8.21-1-4-8.21-1-4-9.11-1-4-9.11-1-4-111-1-4-111-1-4-5.31-1-4-5.31-1-4-121-1-4-121-1-4-10.11-1-4-10.11-1-4-8.31-1-4-8.31-1-4-7.31-1-4-7.31-1-4-10.21-1-4-10.2
Clear

Pillow cover embroidered with old Armenian rug ornament Memling

  • Size: 43×43 sm
  • Weight:  200 gram
  • Washing method: cold
  • Cover material: Decorative soft fabric, with hidden zipper

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 43 × 43 cm
Գորգանախշ 4

1-1-4-3.2, 1-1-4-4.3, 1-1-4-4.2, 1-1-4-4.1, 1-1-4-6.1, 1-1-4-1.2, 1-1-4-1.3, 1-1-4-2.1, 1-1-4-2.2, 1-1-4-7.2, 1-1-4-7.1, 1-1-4-6.3, 1-1-4-6.2, 1-1-4-9.3, 1-1-4-8.1, 1-1-4-8.2, 1-1-4-9.1, 1-1-4-11, 1-1-4-5.3, 1-1-4-12, 1-1-4-10.1, 1-1-4-8.3, 1-1-4-7.3, 1-1-4-10.2

Average Rating

5.00

01
( 1 Review )
5 Star
100%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Submit your review

1 Review For This Product

  1. 01

    by admin

    Հոյակապ է, շնորհակալություն!

Menu