Ապրանքը ենթակա է վերադարձի և փոխանակման միայն սկզբնական ապրանքային տեսքի և փաթեթավորման առկայության դեպքում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ապրանքը ստանալու պահից 14 օրվա ընթացքում:

Նախքան ապրանքի հետ ուղարկելը խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Վերադարձի և փոխանակման դեպքում  եթե ապրանքը համապատասխանում է կայքում ներկայացված նկարագրությանը  և ապրանքային տեսքը պահպանված է գնորդը  պարտավորվում է վճարել ապրանքի գնի և առաքման հետ կապված բոլոր ծախսերը և միջնորդավճարները:

Եթե ապրանքը չի համապատասխանում վերը նշված պայմաններին կամ վնասված է, վաճառողը պարտավորվում է առաքել նորը կամ ըստ գնորդի ցանկության վերադարձնել գումարը:

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ օրենքի 22, 23 հոդվածներ

Ցանկ